top of page

Jagged

Artist:

Mar

2023

Main gallery

Curator: Tali Ben-Nun

PDF_file_icon.png

Michal Bachi

משוננת
טלי בן־נון

תערוכתה של מיכל בקי מציגה אסופה מקיפה של עבודות נייר, החושפת את שפות הציור של האמנית. התבוננות בעבודותיה דומה לתנועת מצלמה, מקרבת ומרחיקה. שדה הראייה מתנסח מתוך ההתבוננות, בתנועה בלתי פוסקת מן החוץ אל הפנים, מן השוליים אל המרכז, מן הגוף אל סביבתו, מפני השטח, הנדמים מופשטים, אל שכבות העומק. שם, בעומק, רוחשים נושאי הציור. חוסר נוחות, אי התאמה, קלקולים; גב תפוס, ויכוח קולני, מכסה שלא מתאים לסיר, נוזל שגולש מצנצנת, תחתונים עם גומי רופף, מקל תקוע, סככה מתנדנדת. בקי מצפינה סודות בתוך שכבות החומר והזמן, מנציחה את הפרטים הקטנים בהצגה הגדולה.
בקי היא פועלת של הציור. את חומרי הגלם, הצבעים וכלי העבודה, היא קונה בחנויות לצורכי בניין. הצבע התעשייתי מקנה לציור מראה שטוח ואטום, דל-קלורי. כדי להחיות את הגוונים היא מוסיפה פיגמנטים וצבעי שמן ועובדת לתוך הצבע בגירים, גרפיט, דיו ופחם. הפעולות – כיסוי, גריפה, ניגוב, מחיקה, גירוד, גריעה וחשיפה – ותנועות הגוף מוטבעות בנייר. בו־זמנית היא עובדת על ניירות רבים הנשמרים במגירות המיועדות לעבודות בתהליך, לעיתים יחלפו חודשים עד שיוחזרו לשולחן העבודה.
בראשית דרכה התאפיינו הציורים בפיגורטיביות נרטיבית. דמויות גרומות, סיטואציות ויחסים: בני זוג, אמהּות, חברויות. מאוחר יותר החל תהליך הדרגתי של הפשטה. הדמויות כמו התפרקו, נספגו אל הרקע. מרכז הכובד של הציור נדד מהגוף השלם לפרטים: תנועה של הטורסו, הבזק של מפשעה, ישבן, כף יד, רגל. אנטומיה סכמטית כמעט. קומפוזיציות דחוסות של חיתוכים. מה שנותק, בּודד, ובכל זאת נמצא בתנועה לקראת, בתנועה המבקשת מגע – עם גוף אחר, עם חפץ, עם כתם צבע. הפירוק וההפשטה של דימוי הגוף התחוללו בד בבד עם השינויים הפיזיולוגיים הרוחשים בגוף האמנית. ההאטה, החריקות, הביאו עימן התבוננות פרגמנטרית, מתוך הגוף ולא עליו.
העבודה בפורמטים קטנים תורמת לתחושת הדחיסות. לפרקים נדמים הציורים לזירת התגוששות שבה פועלים במקביל כמה כוחות. העבודות שמות לעצמן רגליים. מול דימוי חזק וברור ניצבים כתמי צבע בלתי מפוענחים, צבעים עזים וחמים מול צבעים דהויים וחיוורים. טוב והרע, הטרגי והקומי בתנועה מתמדת של מאבק. יד שמלטפת־מכייסת־מנופפת לשלום וגם קוראת לעזרה. רגל שרומסת־בועטת־מדוושת־טובלת בשלולית צבע.
העדינות בתנועת היד המציירת מפנה את מקומה לאקספרסיה של אותה יד עצמה. עין קטנטנה משורטטת על הנייר בעזרת מברשת גסה, שטח צבע גדול מורכב מאינספור קווים שנרשמו באמצעות טושים דקיקים.
מתן שמות לעבודות מתרחש במהלך תודעתי שוצף ומהיר, אינטואיטיבי וענייני כאחד. בקי צריכה למצוא את דרכה בתוך השפע, והשמות הם סימני זיהוי שנועדו להקל עליה בניווט בין העבודות בתיקיות המחשב.
בעבודותיה, בקי חותכת לתוך הצבע ומפסלת בו דימויים חמקמקים. לרגע אחד העין מצליחה לאחוז בהם וברגע הבא הם נשמטים ונספגים בכתמי הצבע. שפות הציור של בקי – הפיגורטיבית והמופשטת – מתחככות ללא הרף. ההפשטה נמשכת אל הטרום מילולי, צורה שאינה מקּודדת. השפה המילולית , הנוכחת באמצעות שמות העבודות, חיצונית לפעולת הציור, ואולי היא הד לפיגורטיבי. זו שפתה הכמוסה ביותר של האמנית. נדמה שיש ביכולתה לארגן את המשמעות, לקרוא לסדר את ההפשטה, להשיב את הפיגורה, לחשוף את ההצפנה ובה בעת להוות עוד שכבה, מרחב לקריאות אסוציאטיביות רבות מספור.
בכל יום כשאני נועלת את הסטודיו, אני חושבת על האפשרות שהכל יעלה באש, אומרת בקי. הסטודיו יכול להיות מפעל בודד אבל הוא גם בית ואקלים ושפה. היצרנות, הריבוי, העודפות, כמוהן כהתרסה מול איום ערטילאי של כיליון. משוננת, פוערת פה או חושקת שפתיים בשיניים חורקות, משונות. מה היא משננת, עם מי היא משחקת באש המה־יקרה־אם?

עריכת טקסט: מירב גבעוני הרושובסקי
התערוכה הופקה בסיוע קרן רבינוביץ לאמנויות (ע.ר)

J a g g e d
Tali Ben-Nun

Michal Bachi’s exhibition presents a comprehensive collection of paper works, revealing the artist's painting languages.
Looking at the works of Michal Bachi is akin to moving a camera back and forth in relation to its subject. The field of view is articulated by observation, in an incessant movement from the outside in, from the margins to the center, from the body to its surroundings, from the seemingly abstract surface to the deeper layers below. There, deep down, stir the subjects of the painting. Discomfort, awkwardness, breakdowns; a pulled back muscle, a loud argument, an ill-fitting pot lid, liquid overflowing a jar, underpants with loose elastic, a lodged stick, a wobbly shed. Bachi stows away secrets within the layers of matter and time, perpetuating the small details of the larger show.
Bachi is a painting laborer. She buys her raw materials – paints and tools – in building supply stores. The industrial paint gives her paintings a flat, opaque, low-calorie look. To bring the hues to life, she adds various pigments and oil paints, and works in chalks, graphite, ink, and charcoal into the paint. The actions – raking, scraping, wiping, erasing, scratching, subtracting, and exposing – and body movements are embedded in the paper. She works on many sheets in parallel, keeping works-in-progress in drawers, in some instances for months, before they return to the work desk.
In her early career, Bachi’s paintings were charact- erized by narrative figuration. Gaunt figures, situations and relationships: partners, motherhood, friendships. Over time, a gradual process of abstraction began. The figures seemed to fall apart, becoming absorbed into the background. The painting’s center of gravity wandered from the body as a whole to details: a movement of the torso, a flash of the groin, buttocks, palm, foot. An almost schematic anatomy. Dense compositions of elements that have been cut off, isolated, and yet in motion toward, in movement that seeks contact – with another body, with an object, with a splash of color. The disassembly and abstraction of the body images coincided with physiological changes in the artist’s own body. The slowing down, the creaking, introduced a fragmentary contemplation, from within the body rather than about it.
Bachi’s work in small formats adds to the sense of density. At times, the paintings seem to be a scene of conflict between several forces operating at once. The works trip over their own feet. Juxtaposed with a strong, clear image are enigmatic patches of color, vivid and warm colors versus faded and pale ones. The good and the bad, the tragic and the comic, in constantly struggling movement. A hand that caresses-pickpockets-waves goodbye and also calls for help. A foot that tramples- kicks-pedals-dips into a puddle of paint. The subtlety in the movement of the painting hand gives way to an expressiveness of that very hand. A tiny eye is drawn on the paper with a coarse brush, a large area of color is comprised of countless lines drawn on with thin markers.
Naming the works takes place in a rushed, quick, intuitive and matter-of-fact fashion. Bachi needs to find her way through the abundance, and the names are identifying marks designed to make it easier for her to navigate between the works in computer folders.
In her works, Bachi cuts into the paint and sculpts elusive images in it. One moment, the eye manages to grasp them, and the next they vanish and are absorbed by the patches of color. Bachi’s languages of painting – figurative and abstract – are constantly rubbing shoulders. The abstraction is drawn to the pre-verbal, non-encoded form. The verbal language – the titles of the works – is external to the act of painting, and perhaps an echo of figuration. It is the artist’s most secret language. It is as though it has the ability to organize the meaning, to call the abstraction to order, to bring back the figure, to uncover the encryption and at the same time to constitute another layer, a space for countless associative readings.
“Every day when I lock the studio, I think about the possibility that it might all go up in flames,” says Bachi. The studio may be a solitary enterprise, but it is also a home, a climate, a language. Productivity, multiplicity, superfluity are like defiance in the indistinct face of oblivion. Jagged, gaping, or pursed lipped with gritted, strange teeth. What is she grinding, with whom is she
playing with the What-If fire?

English translation: Einat Adi – Acts of Writing
The exhibition was produced with the assistance of the Yehoshua Rabinovich Tel Aviv Foundation for the Arts

bottom of page