top of page

Forsaken Streets

Artist:

Jul

2023

Main Gallery

Curators: Ruthie Sagie and Keren Weisshaus

PDF_file_icon.png

Download catalog

Revital Lessick

See pamphlet

רחובות נטושים | רויטל לסיק
אוצרות: רותי שגיא וקרן ויסהויז
Forsaken Streets | Revital Lessick
Curators: Keren Weisshaus and Ruthie Sagi

ערמות חידתיות מקבלות את פנינו בכניסה לתערוכה 'רחובות נטושים' של רויטל לסיק, ניצבות כתמרורי אזהרה המבשרות על האימה שבפנים. ערמות שבמבט מקרוב מתגלות כתילי קבורה, שריד לרצח המוני, ואולי זוהי ערמת ההרס שמותירה אחריה הציביליזציה האנושית, עליה מביט בחלחלה מלאך ההיסטוריה*. זוהי ערמת העצים שעוד מעט תעלה באש ותשרוף את העקודים כקורבן, זהו הקצה שממנו אין דרך יציאה אלא רק בקפיצה מטה אל קץ ההיסטוריה.
במעבר דרך הדלתות השחורות אל חלל הגלריה אנו עוברים כמו אליס דרך המראה אל עולם הפוך, טובל באפילה מזרת אימה. עולם מסויט ופרברטי שהשתלט והתלבש על רחובות מוכרים, מותיר בהם חותם של הרס וחורבן. דמויות מטורפות ומפלצתיות סובבות ברחובות האפלים, עסוקות בפעילות קדחתנית של התענגות על יצרים אפלים ופריקת כל עול. מתעוררת בנו תחושה לא נוחה של הצצה לתודעה שנכנעה ליצרים במאבק הפנימי בין האיד לסופר אגו.** תודעה שבה נפרצו כל גבולות המוסר והתמסרה לבזוי בבכחנליה של ריקבון ומוות.
ההתפלשות בבזות מעוררת במקביל תחושות של דחייה ועונג, המובילות מיד לרגשות אשם. לסיק מעידה כי הנרטיב סביבו נרקם גוף העבודות הוא האשמה, הנעה בין אשמה במובנה הפרטי והאינטימי לבין אשמה בהקשריה התרבותיים והקולקטיביים העמוקים.
אלומה של אור מפלחת את חלל התערוכה האפל. נקודה של אור שמקורה במעין מגדל שמירה מאולתר. אלומה הסורקת את הרחובות והבניינים כמו אצבע מאשימה, המחפשת אחר המקור לרוע. או אולי זוהי אלומת האור שנועדה לסרוק את הסביבה בכדי למנוע מהטירוף לזלוג החוצה ולהימלט מתוך כלא התת מודע, שם אנו נועלים את כל דחפינו הבזויים. אנו מוקפים בזירת פשע מתמשכת ומתגלגלת, מלאה באשמים השבים אל זירת פשעם כמו כלב השב אל קיאו. בתערוכה זירה מפורקת ורבת התרחשות, אין בה ליניאריות או רציונליות.
העולם של לסיק מתכתב במהופך עם סימני הקדושה הנוצרית: אל מול השילוש הקדוש היא מציבה את השילוש המתועב, ועל הצלב שלה תלויי קורבן אחר, שלא יכפר על חטאיה של האנושות. אליס המעונה שנפלה מטה מטה, לאפילה של מחילת הארנב, מובילה את האשמים בעקבותיו של עגור מלכותי, אולי היחיד שיכול להושיע.
חיות הן מוטיב משמעותי וחוזר ביצירתה של לסיק, הן משמשות בתפקיד כפול, כטורף או כנטרף, כקורבן או כמושיע. לעיתים מופיעה לסיק בדמותה כגיבורת על המצילה את העולם, כשהיא מוקפת בדמויות משנה שהן סמל ויזואלי חוזר, הנושא משמעות בשפת הציור שלה. "מי הייתי אלמלא האשמה הבושה והחרדה?! האם הייתי משתתפת בכל עוז בהתבוססות ביצרים וברשע או שהייתי הופכת לגיבורת-על, שחוברת ליצורים עוצמתיים שיביאו אור לעולם" (לסיק)

*מתוך המסה של ולטר בנימין- "אנגלוס נובוס" מתוך "תזות על מושג ההיסטוריה".
**בין האיד לסופר אגו – מודל סטרוקטוראלי עלפי פרויד.

Mounds of mystery greet us as we enter Revital Lessick’s exhibition entitled “Forsaken Streets”, street signs of forewarning, harbingers of the horrors within. Taking a closer look, these hills are revealed as burial mounds, a vestige of mass murder. In the passageway, we enter the gallery through the black doors - as though we are Alice entering the looking glass - into a topsy-turvy world, immersing into a terrifying darkness – a perverted and nightmarish world that has taken control over familiar streets, leaving its mark of destruction and devastation. Mad and monstrous figures occupy these forsaken streets, preoccupied with a feverish pursuit of hedonism, shady lust and defiance. Only a single beam of light fragmenting the gallery’s gloomy interior, scans the streets and buildings like an accusatory finger, protecting the gallery by an improvised watchtower - perhaps to prevent the madness from seeping outside and escaping from the prison of subconsciousness. A majestic crane leads the guilty parties; it seems that it is the only thing that can succor in this darkness.
Animals are a recurring and seminal motif in Lessick’s creation, and serve a dual purpose: as either predator or prey, victim or savior. Lessick states that the characterizing narrative of her work is guilt, which vacillates between the personal and intimate perception of guilt, and the work’s deep, collective and cultural context. “Who would I be without guilt, shame and anxiety!? Would I unabashedly indulge in both lustful desires and evil, or would I become a super-hero, joining forces with powerful creatures, bringing light to the world”? (Lessick)

bottom of page