top of page

Tessy Cohen Pfeffer

Photos: Avi Amsalem

Exhibition:

Mar

2024

Main Gallery

Curator: Nir Harmat

PDF_file_icon.png

Tessy Cohen Pfeffer

טסי כהן פפר נולדה בארגנטינה בשנת 1947. בשנת 1966 עלתה לישראל ונרשמה להמשך לימודי אמנות ב'בצלאל' ובהמשך למדה במדרשה למורים לאמנות ברמת השרון. עיקר עבודה המוקדמת של כהן פפר היה במדיום הפיסול. עבודותיה עד שנות ה-90 הכילו דימויים פונקציונליים שעברו שיבוש והסטה, והתבססו על ריהוט או דימויים פמיניסטיים. כיום פועלת כאמנית רב-תחומית אשר עוסקת במקביל ברישום, ציור, פיסול ומיצב. היא עושה שימוש במגוון רחב של חומרים. החל מצבעי מים, צבעי שמן, עפרונות ודיו המשמשים את הציור בתפיסה המסורתית, דרך שימוש בחומרים אשר עוברים טרנספורמציה קונספטואלית אך גם חושית, באופן שמתכתב עם אמנות דאדאיסטית-סוריאליסטית ומקיים נתיב יצירה אוטונומי. בתקופה האחרונה היא חוקרת את מרכיבי המסה והקומפוזיציה דרך מיצבים תלויי מקום. כהן פפר הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות רבות, בישראל ובחו"ל. עבודותיה נמצאות באוספים רבים בישראל ובחו"ל, בהם: אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות, אוסף מוזיאון ינקו-דאדא, עין הוד ואוספים פרטיים.

bottom of page