Stav Yosha / סתיו יושע

Stav Yosha / סתיו יושע

קרבן ממציא את השפה

חריטה על אבן

2018

25X35 ס״מ

    ₪4,500.00Price