top of page

Works (12/13+A|B/14/16/17)

Artist:

Dec

2022

Northern Gallery

PDF_file_icon.png

Avinadav Begin

Ariel Hirschfeld on Avinadav Begin

בתערוכת היחיד הראשונה שלו מציג אבינדב בגין (נ. 1974) שבע עבודות העשויות בטכניקת בניין ומשלבות ברזל, חומצה, בטון ופיגמנט. בגין, שחזר לעשייה אמנותית לאחר הפסקה בת שני עשורים, בוחן שאלות מטאפיזיות בציר שבין המופשט לקונקרטי. "ציורים" שהם קירות ערומים בהם השוליים והמרכז מתלכדים ללא קו גבול ויוצרים שדה של כוח לכוד ומשוחרר בו זמנית.
את התערוכה מלווה טקסט מאת אריאל הירשפלד.

bottom of page