top of page

Late Autumn 2023

Artist:

Dec

2023

Northern Gallery

PDF_file_icon.png

M Bloch, B Barkani, I Horkany, S Yosha, G Saar Ruso, Z Qadry, V Shilony, P Schnieder, N Shatz

סתיו מאוחר 2023 / עבודות מאוסף הגלריה

בתערוכה החדשה "סתיו מאוחר" גלריה מאיה תציג חלק מאוסף העבודות שברשותה. הסיוט לא עוזב אותנו, ליבנו שבור מול המציאות שהתנפצה בפנינו. למרות הקושי לקום מהאבל, חשוב לחזק את הנפש. העבודות שנבחרו מתכתבות עם הקושי הזה: המאבק הפנימי בין המשיכה לבור של הכאב, לבין הניסיון להרים עיניים לשמים שבפתחו.

בתערוכה יוצגו עבודות של האמנים והאמניות: מיה בלוך, בועז ברקני, ענבר הורקני, סתיו יושע, גיא סער רוסו, זוהדי קאדרי, ורד שילוני, פרל שניידר ונגה שץ.

bottom of page