top of page

Immortal Jellyfish

Artist:

Oct

2021

Artist Wall

Curator: Merav Shinn Ben-Alon

PDF_file_icon.png

Shiree Rafaeli

שירי רפאלי / מדוזת אלמוות

מדוזת האלמוות ( Turritopsis Dohrnii ) היא היצור החי היחיד היכול להפוך את כיוון ההזדקנות, לחזור שוב ושוב ממצבו כבגיר למצבו כצעיר וכך לחיות חיי נצח. קיר האמן "מדוזת אלמוות" הינו תצריף מעבודות שנוצרו במהלך ארבע השנים האחרונות. למרות שמקורן של עבודות אלה בסדרות שונות שנוצרו במועדים שונים, חיבורן בקיר אמן אחד הופך אותן ליצירה חדשה הקושרת בין תחומי העניין של האמנית ומדגימה את שפתה האישית.

bottom of page