top of page

I am Curious (Blue)

Artist:

Jun

2021

Northern Gallery

PDF_file_icon.png

Vered Shilony

אני סקרנית (כחול)

שישים שנה טרם נטבע המושג “שחרור מיני” בעולם הפסיכולוגיה וביטוייו התרבותיים שבאו לאחר מכן משיבים את האמנית למאגר דימויים השאוב מסרטו של הבמאי השבדי ילגוט סיומן משנת 1967. מתוך הסצנריום המודפס של הסרט, המכיל יותר מ-250 תצלומים, מלקטת שילוני את דימויי המפתח אל גוף עבודתיה הנוכחי, שני הסרטים הם סרטי סינמה- וריטה, כלומר, סרטים בהם המציאות והתסריט שזורים זה בזה וכמעט זהים אחד לשני. אני סקרנית (צהוב), ואני סקרנית (כחול), מתארים את סיפורה של צעירה המטיילת לאורכה ולרוחבה של שבדיה בכדי להבין את מהות החיים.

bottom of page