top of page

Burning

Artist:

Feb

2024

Artist Wall

PDF_file_icon.png

Marik Lechner

גלריה מאיה גאה להציג קיר אמן של מריק לכנר. דמות מיתית עולה באש בסצינה פולחנית; הדרמה נפרשת על פני דיפטיך גדול ממדים, בצבעוניות העזה ובגבישיות, המאפיינים את עבודתו של לכנר. "האש, המכלה את הדמות שבמרכז ההתרחשות, היא אחד ממרכיביו של הכאוס ההיולי", אומר לכנר, "היא יסוד של הרס וכוח, שהדמות מתמסרת לו באופן טוטלי, ולכן יש בסצנה גם מימד של הזדככות וגאולה". באדיבות גלריה גבעון לאמנות.

bottom of page