top of page

Shira Kamrad

Exhibition:

Feb

2021

Northern Gallery

PDF_file_icon.png

Shira Kamrad

במרבית מהציורים של קמרד, דמויות הן מוטיב חוזר. הן מתנהלות לבד בציורים מסוימים, הן
מקיימות אינטראקציה עם דמויות אחרות בציורים אחרים. לא תמיד ברור מה טיב
האינטראקציה הזאת. השהייה, ניכור, כמיהה ולעתים תחושת מציצנות מצד הצופה
מתקיימות במין ערבוב חמוץ בין היומיומי והמתוח, לא פעם בחללים חשוכים.
בציורים רבים הצבעים עכורים ואלימים, בעוד בציורים אחרים הם בעלי אופי קליפתי ואוורירי,
מה שמעניק להם תחושת רפאים. פעולת הציור מונעת מתוך רגש אינטואיטיבי ומהיר
ומשיחות המכחול לא פעם נחרצות.
שירה קמרד נולדה ב-1986 ,חיה, יוצרת ועובדת בתל אביב. בעלת תואר A.F.Ed.B באמנות
וחינוך מהמדרשה לאמנות בבית ברל. לאחר מכן למדה ציור אצל רן טננבאום.

bottom of page